Museo do pobo Galego

Museo do pobo Galego

Feira creativa ubicada no Museo do Pobo Galego (San Domingos de Bonaval s/n; Santiago de Compostela).

E un espazo adicado á Feira de Talentos Galegos no que se procura a visibilización do traballo de artesáns, artistas, creadores, produtores e emprendedores, dirixida prioritariamente a expositores de Galicia con marcas cunha antigüidade superior aos tres anos (data de creación anterior ao 1 de Xaneiro de 2015).


« 1 de 2 »

© 2018 | Mercado da Estrela |
error: Content is protected !!